Fabricants

Proveïdors

Per respecte a la privacitat dels nostres clients, BotiguersOnline.com opta per la recollida de la mínima quantitat possible de dades per al correcte funcionament de les transaccions, però, en molts casos, és necessària i imprescindible la recollida de dades de caràcter personal per garantir un bon servei.

 

1.- Recollida de dades

En compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, qualsevol dada facilitada a la nostra pàgina web i, més concretament, en l'emplenat de formularis o consultes o l'enviament de correus electrònics a adreces del nostre domini, quedarà inclòs en el nostre fitxer de dades personals, el responsable i titular, tal com es pot apreciar a la notificació a l'Agència Espanyola de Protecció de dades és l'administrador de la pàgina web.

Amb el fet d'omplir i / o enviar qualsevol tipus de formulari amb dades de caràcter identificatiu i personal , s'accepta la inclusió d'aquestes dades en el nostre fitxer. Si un visitant de la nostra pàgina web no desitja que les seves dades siguin incloses en el fitxer, no ha de facilitar cap tipus de dada identificativa en cap de les nostres pàgines ni per altres vies com ara el telèfon o correu electrònic.


2.- Finalitats del tractament

En enviar les dades, l'usuari de la nostra pàgina web autoritza la recepció de comunicacions comercials periòdiques, incloent expressament les que es realitzin per correu electrònic.

La finalitat de la inclusió de dades personals en el nostre fitxer és principalment la informació sobre els nostres productes i serveis, la gestió administrativa dels nostres clients així com procurar la millor relació comercial possible amb els nostres clients.

 

3.- Seguretat

Per evitar qualsevol tipus de pèrdua, ús il·legítim o accés no autoritzat a les dades del nostre fitxer, hem adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades requerides per l'Agència Espanyola de Protecció de dades i s'han instal·lat els mitjans i mesures per garantir aquesta seguretat.

Tot usuari té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació per correu electrònic a botiguersonline@gmail.com .

 

4.- Cessió de dades

BotiguersOnline.com no facilita dades dels seus clients a tercers amb fins comercials, però, per a l'enviament de comunicacions comercials, es pot donar el cas en què la inclusió de les dades dels usuaris en plataformes destinades a l'enviament de publicitat es pugui considerar, a efectes legals, cessió de dades personals a tercers. En aquest cas, l'usuari accepta que les seves dades siguin cedides amb la finalitat de remetre-li informacions comercials així com BotiguersOnline.com es compromet a utilitzar, per a fins comercials, plataformes que compleixin amb la legalitat vigent en matèria de protecció de dades, amb la clara voluntat que cap de les dades personals dels seus clients sigui utilitzat amb una finalitat diferent a d'aportar informació comercial rellevant i d'interès.